Wirówki separacyjne

Firma Centrimax - Winkelhorst Trenntechnik GmbH dostarcza używane i całkowicie odnowione wirówki separacyjne (tzw. separatory, wirówki pionowe) firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval (Tetra Pak) i Flottweg do separacji faz stałych od ciekłych.

Asortyment produktów Centrimax obejmuje wszystkie dostępne na rynku typy wirówek separacyjnych (np. wirówki separacyjny o działaniu ciągłym):

Każdy separator jest poddawany szczegółowemu przeglądu i objęty gwarancją mechaniczną. Poza tym, separatory zostaną wyposażone nowym programowalnym sterownikiem logicznym (PLC). Dzięki temu bezproblemowo można ich wdrożyć w obecne procesy produkcyjne.

Zastosowanie separatorów

Separatory (nazywane również wirówkami separacyjnymi) wykorzystuje się do rozdzielania składników mieszaniny cieczy różniących się gęstością, np. w przemyśle mleczarskim (wirówki mleczarskie). Zawartość suchej masy w cieczy przed separacją nie może przekraczać pewnego odsetku. Są wysokoobrotowymi wirówkami do mechanicznego rozdzielania lub oddzielania zawiesin:

Rozdzielanie zawiesin (separacja ciecz-ciało stałe)

  • Wirówka separacyjna, również zwaną separatorem 2-fazowym, klaryfikatorem lub klarownikiem, używa się do oczyszczania i rozdzielanie drobno rozproszonych cząstek stałych od cieczy.

Oddzielanie ciekłych układów niejednorodnych (separacja ciecz-ciecz)

  • Składniki mieszaniny cieczy nie mogą być rozpuszczalne w sobie nawzajem i muszą różnić się gęstością, np. do oddzielania kuleczek tłuszczu z mleka. Wirówka separacyjna jest również znana jako separator (GEA Westfalia Separator), puryfikator lub koncentrator (Alfa Laval) i separator rozdzielający 3-fazowy (Flottweg).
  • Zastosowanie puryfikatora polega na oczyszczaniu i oddzielaniu cieczy o niższej gęstości od cieczy o większej gęstości, np. do oddzielania kropelek wody od oleju mineralnego.
  • Koncentratory używa się do oddzielania (stężenia) lekkiej cieczy od ciężkiej cieczy, np. do pozyskiwaniu olejku eterycznego z wody.

Klarowanie i oddzielanie mieszanin ciekłych zawierających substancje stałe (separacja ciecz-ciecz-ciało stałe)

W zależności od zastosowania wykorzystuje się albo separatory z bębnem oczyszczającym, albo separatory z bębnem oddzielającym. Wirówki separacyjne są przeznaczone do wydzielania cząstek o wymiarach w zakresie od ok. 0,5 do ok. 700µm.

Maksymalna dopuszczalna zawartość substancji stałych w zawiesinie zależy od konstrukcji bębna separatora. To, czy separator jest odpowiedni do wymaganego zastosowania, zależy również od innych czynników, takich jak lepkość cieczy, które mają być oddzielane przez wirówkę separacyjną.

Zasada działania i budowa separatorów

Zasada działania separatorów
Zasada działania separatorów

Wirówka separacyjna (nazywana również separatorem) należy do wirówek sedymentacyjnych o działaniu ciągłym w odniesieniu do odprowadzania cieczy. W odniesieniu do odprowadzania ciał stałych, w zależności od konstrukcji bębna, może on należeć do wirówek nieciągłych, półciągłych lub ciągłych.

Separatory to wirówki pionowe. W zależności od konstrukcji bębna, zawiesina dopływa do bębna albo od dołu, albo od góry. W wirówkach separacyjnych ciecze klarowne i oddzielone ciała stałe są usuwane albo bez ciśnienia, albo pod ciśnieniem za pomocą wbudowanej pompy. W zależności od typu bębna, wyładunek cząstek stałych może odbyć się w trybie nieciągłym (bęben komorowy, nieperforowany bęben zawierający talerze), półciągłym (bęben talerzowy samoczyszczący) lub ciągłym (bęben dyszowy).

BĘBEN SEPARATORA

Najważniejszą częścią separatora jest kręcący się bęben, w którym odbywa się proces oddzielania (separacji). Aby zwiększyć powierzchnię separacji, bęben separatora może zostać wyposażony w pewne wkłady. W zależności od konstrukcji bębnów, separatorów można podzielić jak następuje:

Wirówki separacyjne zawierające talerze (zwane wirówkami talerzowymi lub separatorami talerzowymi):

  • z litym bębnem, bez samooczyszczenia i ręcznym wyładowaniem osadu
  • samoczyszczące i z półciągłym, okresowym wyładowaniem osadu
  • dyszowe (zwane wirówkami dyszowymi lub separatorami dyszowymi) z ciągłym wyładowaniem osadu

Wirówki separacyjne zawierające komory (zwane wirówkami komorowymi lub separatorami komorowymi):

  • z 2 komorami i ręcznym wyładowaniem osadu
  • z 6 komorami i ręcznym wyładowaniem osadu

NAPĘD SEPARATORA

Separator to zwyczajnie wirówka pionowa z zawieszonym bębnem. Przenoszenie napędu z silnika na bęben separatora może odbywać się za pomocą przekładni walcowej lub pasowej albo również za pomocą napędu bezpośredniego poprzez specjalny silnik.

USZCZELNIENIE SEPARATORA

Wirówki separacyjne, w zależności od sposobu dopływu cieczy i odpływu produktów wirowania, dzielą się na separatory otwarte, hydrohermetyczne i hermetyczne.

 

Napisz do nas!

Prosimy dodać 7 i 6.