Wirówki dekantacyjne

Centrimax dostarcza używane i odnowione wirówki dekantacyjne (zwanymi również dekanterami lub wirówkami sedymentacyjnymi ślimakowymi) firm Flottweg, GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Sharples, Siebtechnik itp.

Dzięki kompleksowemu remontowi kapitalnemu i gwarancji mechanicznej, dostarczane przez nas wirówki dekantacyjne (dekantery, wirówki sedymentacyjne ślimakowe) spełniają najwyższe standardy jakości.

Asortyment produktów Centrimax obejmuje prawie wszystkie dostępne na rynku typy wirówek dekantacyjnych:

Wyposażone w nowy separator i system sterowania PLC wirówki dekantacyjne bezproblemowo można wdrożyć w obecne procesy produkcyjne. Są tak trwałe i niezawodne jak fabrycznie nowe urządzenia.

Zastosowanie wirówek dekantacyjnych

Dekantery przemysłowe (wirówki dekantacyjne) są wirówkami, które mogą przetwarzać zawiesiny o dużej zawartości części stałych (do ok. 60% obj.).

Główne obszary zastosowania to:

  • Klarowanie/Oczyszczanie cieczy i zawiesin
  • Zagęszczanie części stałych
  • Odwadnianie osadów i zawiesin
  • Płukanie
  • Rozdzielanie (klasyfikacja na mokro ciał stałych w zawiesinie w zależności od wielkości cząsteczek)
  • Ekstrakcja
  • Separacja mieszanin 3-fazowych (dwie nierozpuszczalne fazy ciekłe i jedna faza stała)
  • itp.

Zasada działania i budowa wirówek dekantacyjnych

Wirówka dekantacyjna należy do wirówek sedymentacyjnych o działaniu ciągłym w odniesieniu zarówno do odprowadzania cieczy jak i odprowadzania substancji stałych.

Są to wirówki poziome litym bębnem. Bęben jest cylindryczno-stożkowy, tzn. składa się z dłuższej części cylindrycznej (tzw. strefa klarowania) i części stożkowej (tzw. strefa suszenia). Zawiesina jest doprowadzana przez rurę dopływową do bębna, gdzie siła odśrodkowa odrzuca cząstki stałe do ściany wirującego bębna.
Wewnątrz bębna znajduje się ślimak obracający się z różną prędkością, który transportuje ciała stałe z cylindrycznej strefy klarowania przez stożkową strefę suszenia do otworów wylotowych. Czas przebywania ciał stałych w bębnie zależy od prędkości różnicowej. Poprzez zmianę różnicowej prędkości obrotowej można odpowiednio wpływać na zawartość suchej masy w odprowadzanej fazie stałej.
Ciała stałe są ciągle odprowadzane przez otwory wylotowe.
Ciecze klarowne przepływają przez bęben w przeciwnym kierunku i są ciągle odprowadzane albo bez ciśnienia, albo pod ciśnieniem.

ROTOR DEKANTERA (BĘBEN WRAZ Z ŚLIMAKIEM)

Ślimak dekantera (wirówki dekantacyjnej) służy do odprowadzania ciał stałych z bębna i może być różnie zaprojektowany w zależności od zastosowania.

Na przykład, w przypadku materiałów ściernych, można zastosować różne rozwiązania dla ochrony przed zużyciem ślimaka. Ponadto, ślimak może być polerowany i szlifowany do zastosowań sanitarnych lub do obróbki produktów lepkich.

Istnieją również różne konstrukcje w odniesieniu do odstępu spirali ślimakowych (skok zwojów ślimaka) oraz w odniesieniu do liczby kanałów ślimaka.

Ponadto, istnieją różne konstrukcje w odniesieniu do kształtu i położenia otworów lub szczelin, przez które zawiesina dopływa do bębna dekantera.

WSKAŹNIK SMUKŁOŚCI

Ważnymi wymiarami dekantera przemysłowego są, z jednej strony, jego średnica bębna oraz, z drugiej strony, stosunek długości bębna do jego średnicy (L/D). stosunek średnicy bębna do długości bębna (D/L) (smukłość bębna). Często podawany jest również stosunek średnicy bębna do długości bębna (D/L).

Dla uproszczenia można powiedzieć, że dekantery przemysłowe są zazwyczaj budowane w wersjach L/D = 2,0 lub 3,0 lub 4,0. Dłuższa konstrukcja L/D 4,0 jest stosowana, gdy wymagana jest możliwie największa strefa klarowania.

NAPĘD DEKANTERA

Istnieją różne rodzaje napędu dla bębna i ślimaka dekantera.

Najprostsza wersja to napęd bębna i ślimaka za pomocą przekładni (cykloidalnej lub planetarnej), która jest napędzana pasem. W tym przypadku prędkość obrotowa bębna i prędkość obrotowa ślimaka są stałe i mogą być zmienione dopiero po wyłączeniu wirówki.

Jeśli zawartość ciał stałych w zawiesinie jest różna, warto wybrać typ napędu, który umożliwia zmianę prędkości różnicowej podczas pracy dekantera przemysłowego. Z jednej strony ma to na celu zapobieganie zatykaniu się ślimaka i bębna w przypadku zbyt dużego obciążenia substancjami stałymi, a z drugiej strony ma to zapewnić, że zawartość suchej masy w odprowadzanej fazie stałej pozostaje jak najbardziej stała. Dostępne są różne systemy napędowe (zwane również napędami „Back Drive”). Różnicowa prędkość obrotowa jest zależna od obciążenia ślimaka.

OBUDOWA DEKANTERA

Man kann bei Dekantern (Dekantierzentrifuge) grob in zwei unterschiedliche Gehäusebauarten unterscheiden.

Wirówki dekantacyjne można podzielić na dwie różne wersje obudowy.

Bęben oraz system napędowy mogą być zamontowane w obudowie tunelowej. Wtedy obudowa jest zaprojektowana jako powłoka nośna rotora, tzn. bębna i ślimaka. Konstrukcja ta jest stabilna i odporna na skręcanie. Zaletą tej konstrukcji jest, że łatwo można wyjmować zarówno kompletny rotor, jak i tylko ślimak (np. w celu czyszczenia lub przeglądu).

Przy konstrukcji uchylnej (np. firmy Flottweg, Alfa Laval (Tetra Pak), GEA Westfalia Separator i Sharples), z drugiej strony, rotor jest zamocowany na dwóch cokołach łożyskowych, które są połączone ze sobą za pomocą ramy. Rama ta zazwyczaj również dźwiga silnik. Wokół rotora obudowa jest podzielona na górną i dolną połowę. Dolna część jest zamocowana w ramce, natomiast górna część obudowy (zwykle na zawiasach) jest przykręcona do dolnej części obudowy.

Napisz do nas!

Prosimy dodać 5 i 3.