Alfa Laval (Tetra Pak) *

Firma Centrimax - Winkelhorst Trenntechnik GmbH dostarcza używane wirówki, separatory, dekantery i mieszalniki z wirnikami firmy Alfa Laval.

Firma Alfa Laval, założona w 1883 roku przez Gustava de Laval w Szwecji, jest przodującym dostawcą technologii separacji wirówkowej. Alfa Laval, z siedzibą w Lund w Szwecji, jest reprezentowana w ponad 100 krajach na całym świecie.

Przez Centrimax całkowicie odnowione używane wirówki i separatory ponownie osiągają najwyższy poziom niezawodności. Zostaną wyposażone nowym programowalnym sterownikiem logicznym (PLC), co pozwala bezproblemowe wdrożenie je w obecny proces produkcyjny.

Przed wysyłką maszyny są poddawane szczegółowemu przeglądowi. Wysłane maszyny objęte są gwarancją mechaniczną.

W naszym asortymencie znajdziesz następujące rodzaje wirówek Alfa Laval:

Wirówka typu klaryfikator to 2-fazowy dekanterem lub separator, który oddziela cząstki stałe od cieczy.

Tak zwany koncentrator to 3-fazowy separator, który oddziela cząstki stałe od cieczy. Ponadto w tym samym czasie oddzielone są od siebie dwie fazy ciekłe o różnej gęstości. Potrafi usuwać zanieczyszczenia stałe z emulsji chłodząco-smarujących przy jednoczesnej filtracji oleju obcego z fazy wodnej.

Wirówka typu puryfikator również jest 3-fazowym separatorem.

* Centrimax nie jest autoryzowanym partnerem firmy Alfa Laval

Wirówki separacyjne Alfa Laval

Alfa Laval oferuje 3 rozwiązania do usuwania lub oddzielania cząstek stałych z separatora:

Wirówki talerzowe samoczyszczące (klaryfikatory, puryfikatory, koncentratory)

W talerzowych separatorach samoczyszczących o działaniu okresowym cząstki fazy stałej gromadzą się na ścianie bocznej bębna, gdzie dzięki wymyślnemu systemowi w pewnych odstępach otworzono wyloty, aby odprowadzić nagromadzone ciała stałe.

Wirówki talerzowe bez samooczyszczenia

Wirówki, puryfikatory i koncentratory bez samooczyszczenia to wirówki z bębnem stałym. Należy zatrzymywać i otwierać bęben, aby ręcznie usuwać osad.

Wirówki dyszowe (klaryfikatory)

W separatorach dyszowych o działaniu ciągłym usuwano cząstki stałe i ciecze poprzez dysze (króćce) znajdujące się na ścianie bębna.

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval

Dekantery Alfa Laval przydadzą się do mechanicznego rozdzielania osadu (szlamu) na jedną lub dwie fazy ciekłe i jedną fazę stałą:

2-fazowa separacja (dekanter klaryfikator)

Podczas klaryfikacji substancje stałe są oddzielane od cieczy. Również przydaje się do filtracji ciała stałego.

3-fazowa separacja (dekanter trzech faz)

Gdy podczas 2-fazowej separacji oddzielane są fazy stałe od cieczy, dekanter trzech faz umożliwia ciągłe oddzielenie fazy stałej i dwóch faz ciekłych w jednym procesie.

Inne maszyny Alfa Laval

Mieszalniki z wirnikami

Mieszalniki z wirnikami są stosowane głównie w rafinacji oleju spożywczego do wymieszania oleju z kwasem podczas odśluzowaniu.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 3 plus 7.