Sorticanter®

Jak działa Sorticanter®
Jak działa Sorticanter®

Cechą charakterystyczną wirówek Sorticanter® jest możliwość oddzielania ciał stałych o różnych gęstościach przy jednoczesnej separacji fazy ciekłej. Wirówki Sorticanter® zastosuje się przede wszystkim do recyklingu tworzyw sztucznych. Sorticanter® potrafi oddzielić od siebie wiele różnych tworzyw sztucznych za pomocą wytwarzanej siły odśrodkowej. Stopień separacji wynosi aż 99,99%.

(Sorticanter® jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Flottweg)

 

Zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat wirówek dekantacyjnych!

Napisz do nas!

Jaka jest suma 6 i 1?