Ochrona danych osobowych

Ogólne informacje

 • Poniżej informujemy Cię o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
 • W odniesieniu do definicji w art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub w skrócie „RODO”), termin „dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje takie jak nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, ale także dane użytkowe. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów „przetwarzanie”, „administrator”, „podmiot przetwarzający” i „zgoda”, odnosimy się do prawnych definicji ochrony danych zawartych w art. 4 RODO.
 • Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy udzielasz nam zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub gdy przetwarzanie jest dozwolone przez przepisy prawa, w szczególności przez jedną z podstaw prawnych wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. b) do f) RODO.
 • Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel, dla którego zostały zapisane, przestanie obowiązywać. Co więcej, dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane w przepisach krajowych lub europejskich, którym podlegamy. W tym przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 • W razie konieczności skorzystania z usług zakontraktowanych dostawców w celu zapewnienia określonych funkcji na naszej stronie internetowej lub w momencie gdy chcemy wykorzystywać dane osobowe w celach promocyjnych, poinformujemy szczegółowo poniżej o poszczególnych procesach.

Administrator danych osobowych

Odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO, innych ustaw o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej:

Winkelhorst Trenntechnik GmbH
Reprezentowana przez: Jochen Winkelhorst
Kelvinstrasse 8
50996 Kolonia (Niemcy)
Adres mailowy: info@centrimax.com
Telefon: +49(0)2236-393530
Fax: +49(0)2236-393559

Dalsze szczegóły na temat odpowiedzialnego biura można znaleźć w nocie prawnej.

Inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod poniższym adresem:

Sarah Demski
smartworx Brewig / Rocholl GbR
Zum Alten Wasserwerk 9
51491 Overath (Niemcy)
Telefon: +49(0)2204 / 58 61 20-20
Fax: +49(0)2204 / 58 61 20-10
E-mail: datenschutz@smartworx.de

Prawa

Przysługują Tobie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo wniesienia sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową bez zarejestrowania się lub przekazania nam w inny sposób informacji, tzn. jedynie w celu uzyskania informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Twoja przeglądarka internetowa przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Powyższe dane są również zapisywane w tzw. logach na naszych serwerach. Dane te nie są przechowywane razem z innymi Twoimi danymi osobowymi.

Pobieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie naszej strony internetowej do Twojego urządzenia końcowego. W tym celu Twój adres IP musi być zapisany na czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie wyżej wymienionych danych w logach służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane te nie są analizowane dla celów marketingowych.

Powyższe cele stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną dla gromadzenia i czasowego przechowywania w/w danych i logach jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Powyższe dane dotyczące dostarczania naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Gromadzenie powyższych danych w celu dostarczenia naszej strony internetowej oraz przechowywanie tych danych w logach jest niezbędne do działania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą plików cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. cookies. Nasza strona internetowa, tak jak większość innych stron, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), aby zapewnić Tobie jak najlepsze usługi. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika w trakcie przeglądania stron internetowych. Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do urządzenia końcowego. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej.

Pliki cookie, które są przechowywane za pomocą przeglądarki internetowej:

 • Tymczasowe pliki cookie: Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Obejmują one w szczególności pliki cookies sesyjne. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z przeglądarki do udostępnionej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne cookies są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

 • Trwałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Przetwarzanie danych osobowych przez wyżej wymienione pliki cookies służy temu, aby oferta naszej strony internetowej była dla Ciebie bardziej przyjazna i efektywna. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia tych plików cookie. W szczególności, niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają, aby po zmianie strony można było nadal identyfikować przeglądarkę internetową. Dane przetwarzane przez pliki cookie, które są niezbędne do zapewnienia funkcji naszej strony internetowej, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analizy, służą one poprawie jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, jej zawartości i funkcji. Pozwalają nam one zrozumieć, w jaki sposób strona jest używana i jakie funkcje są wykorzystywane jak często. Pozwala nam to na ciągłą optymalizację naszej oferty.

Jeśli chodzi o pliki cookie, które są technicznie niezbędne, nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w wyżej wymienionych celach. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tzn. Twoja zgoda).

Wyżej wymienione pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przesyłane stamtąd do naszego serwera. W związku z tym można samodzielnie skonfigurować przetwarzanie danych i informacji za pomocą plików cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wprowadzić odpowiednie konfiguracje, aby na przykład całkowicie odrzucić cookies lub odrzucić cookies osób trzecich. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wtedy być może nie będziesz w stanie prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz wspomnianego wyżej informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać w razie zainteresowania. W tym celu zazwyczaj konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Dane te są nam potrzebne do świadczenia odpowiednich usług. Stosuje się powyższe zasady przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy zostali przez nas starannie wybrani i zleceni do przetwarzania tych danych. Usługodawcy ci są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie kontrolowani. O ile dane osobowe są przekazywane osobom trzecim w ramach usług, które oferujemy wspólnie z partnerami, to bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług. O ile te osoby trzecie mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, bardziej szczegółowe informacje na temat skutków tej okoliczności można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług.

Kontakt

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do nawiązania kontaktu. Na naszej stronie internetowej posiadamy również formularz kontaktowy, który można wykorzystać do skontaktowania się z nami. Dane wprowadzone w formularz są przesyłane do nas i zapisywane.

 • Adres mailowy
 • Firma
 • Osoba kontaktowa
 • Kraj

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytania. O ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Zapisujemy również Twój adres IP oraz czas wysłania zapytań.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania Twoich zapytań. Przetwarzanie dalszych danych osobowych, które są generowane za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej, służy zapobieganiu nadużyciom i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

To stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Jeżeli udzieliłeś/udzieliłaś nam na to zgody, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w przypadku, gdy przesyłasz nam swoje dane pocztą elektroniczną. Jeżeli napiszesz do nas e-mail zamierzając wykonać umowę, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

Z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania, dane zostaną usunięte, gdy tylko ostatecznie przetworzymy Twoje zapytanie. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku Twoje zapytanie nie może być dalej rozpatrywane. Wycofanie lub sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w nocie prawnej.

Newsletter

Na naszej stronie internetowej można subskrybować newslettery. Szczegóły dotyczące newslettera, a w szczególności jego ewentualnej zawartości, zostaną podane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, dane, które podałeś w formularzu podczas rejestracji do newslettera, zostaną nam przekazane. Aby zarejestrować się w celu wysłania newslettera, należy podać obowiązkowe dane wymagane przez nas:

 • Adres mailowy
 • Zgoda na newsletter
 • Firma
 • Działalność
 • Branża

Podanie dalszych danych jest dobrowolne.

Przy zgłoszeniu do naszego newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po zgłoszeniu przesyłamy Tobie na podany adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie, że życzysz sobie otrzymywać newsletter. Jeśli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone w terminie określonym w e-mailu, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po po 14 dniach. Poza tym zapisujemy Twój adresy IP oraz daty i godziny zgłoszenia i potwierdzenia. W związku z przetwarzaniem danych w celu wysłania newslettera, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

O ile do wysłania newslettera nie skorzystamy z usług wymienionego poniżej dostawcy zewnętrznego, dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych do wysłania newslettera.

Dane, które podasz w formularzu podczas rejestracji, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Po potwierdzeniu, zapisujemy Twój adres e-mail w celu wysłania Ci newslettera. Zapisujemy odpowiedni adres IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia, aby móc udowodnić Twoją rejestrację oraz, w razie potrzeby, wyjaśnić ewentualne nadużycie Twoich danych osobowych. To stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Jeżeli udzieliłeś/udzieliłaś nam na to zgody, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie opiera się w inny sposób na naszym uzasadnionym interesie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Powyższe dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do powyższych celów. Dlatego też przechowujemy wyżej wymienione dane tak długo, jak długo jesteś zapisany/zapisana do newslettera. Po anulowaniu newslettera, powyższe dane przechowujemy anonimowo wyłącznie w celach statystycznych.

Zgodę na wysyłanie newslettera można w każdej chwili odwołać, wypisując się z niego. Możesz zrezygnować z subskrypcji klikając na link zawarty w każdym wysyłanym przez nas newsletter. Alternatywnie, można zrezygnować z subskrypcji newslettera za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę, że oceniamy zachowanie użytkowników podczas wysyłania newslettera. W celu takiej analizy przesyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. web beacons lub tracking pixel. Stanowią jednopikselowe pliki graficzne, zapisywane na naszej stronie internetowej. Dane te są gromadzone wyłącznie w formie pseudonimowej. Korzystamy z pozyskanych w ten sposób danych, aby dostosować newsletter do Twoich indywidualnych zainteresowań. Korzystamy z pozyskanych w ten sposób danych, aby dostosować newsletter do Twoich indywidualnych zainteresowań i do optymalizację naszej oferty . To stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Jeżeli udzieliłeś/udzieliłaś nam na to zgody, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie opiera się w inny sposób na naszym uzasadnionym interesie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Jeśli udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na powyższe przetwarzanie danych, możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się analizie zachowania użytkowników, klikając na odrębny link zawarty w każdej wiadomości newslettera. Ponadto, możesz zapobiec powyższej analizie zachowania użytkownika, jeśli wyłączyłeś/wyłączyłaś wyświetlanie obrazów w swoim programie pocztowym. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji. Jeśli wyświetlasz zdjęcia ręcznie, realizowane jest śledzenie opisane powyżej.

DoubleClick

Na naszej stronie internetowej używamy „DoubleClick”, internetowego narzędzia marketingowego Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google”). DoubleClick używa plików cookie, czyli małych plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu. Google używa identyfikatora pliku cookie do określenia, które reklamy są uruchomione w danej przeglądarce i mogą uniemożliwić wielokrotne jej wyświetlanie. Ponadto DoubleClick używa identyfikatorów plików cookie do śledzenia konwersji związanych z żądaniami reklam. Jeśli na przykład użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie przejdzie do witryny reklamodawcy z tą samą przeglądarką i dokona zakupu. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych. Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych poprzez wykorzystanie tego narzędzia Google i informujemy, według naszej wiedzy Google otrzymuje informacje o nazwie odpowiadającej części naszej strony lub kliknięciu w naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany/zarejestrowana w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś/zalogowałaś się, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Twój adres IP.

Używamy DoubleClick do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do dostarczania reklam, które są istotne i interesujące dla Ciebie, do poprawiania raportów efektywności kampanii lub do zapobiegania oglądaniu tych samych reklam wielokrotnie. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując ich zapisywanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wtedy być może nie będziesz w stanie prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić przechowywanie plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com” (https://adssettings.google.com/) . Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje pliki cookie. Możesz również wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach na stronie https://optout.aboutads.info. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że również to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje pliki cookie.

Informacje o osobie trzeciej Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Google:

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Analytics”, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google”). Google używa cookies, czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. W przypadku aktywacji na stronie internetowej anonimizacji adresu IP przekazywanego przez plik cookie („anonimizacja adresów IP”), adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google poza UE i tam skracany. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej w naszym imieniu, tworzenia raportów dotyczących korzystania z witryny oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Adres IP przekazywany podczas korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP opisaną powyżej. Oznacza to, że Twój adres IP będzie przetwarzany przez Google tylko w skróconej formie. W ten sposób można wykluczyć identyfikacji danej osoby.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników, możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz również zapobiec zapisywaniu plików cookie generowanych przez Google Analytics, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wtedy być może nie będziesz w stanie prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeśli chcesz zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z Twoim zachowaniem użytkownika (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, możesz również pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej („dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics”) dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Aby zobowiązać Google do przetwarzania przekazanych danych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień.

Informacje o osobie trzeciej Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Google:

Powyższe dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do powyższych celów.

Usunięcie danych dotyczących użytkownika i zdarzeń związanych z plikami cookie, identyfikatorów użytkownika (np. User ID) i identyfikatorów reklamowych (np. pliki cookie DoubleClick, Android Advertising ID, IDFA) nastąpi nie później niż 26 miesięcy po zebraniu danych.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" zostaje ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o użytkowniku podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Wyłączyć Google Analytics

Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Maps”,serwisu map online Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google”). Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że wywołałeś/wywołałaś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Twój adres IP zostanie przesłany. Dzieje się to niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z konta Google, przez które jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowana/zalogowany w Google, Twoje dane są bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być kojarzony/kojarzona ze swoim profilem w Google, musisz się najpierw wylogować. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do Twoich potrzeb i poinformowania innych użytkowników o Twoich działaniach na naszej stronie.

Korzystanie z Google Maps pozwala nam na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 1 ust. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, w tym celu należy skontaktować się z Google.

Informacje o osobie trzeciej Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Tag Manager”, usługi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google”). Google Tag Manager umożliwia nam jako marketerom zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager, które implementuje tagi, jest domeną bez plików cookie i samo w sobie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.

Informacje o osobie trzeciej Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google znajdują się na stronie internetowej Google:

YouTube

Na naszej stronie internetowej używamy „YouTube”, platformy mediów społecznościowych Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google”). Po wywołaniu strony internetowej, w której zintegrowane jest wideo z YouTube, dane są przesyłane do serwera Google i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, serwis powiąże te informacje z kontem Użytkownika. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do Twoich potrzeb i poinformowania innych użytkowników o Twoich działaniach na naszej stronie. Użytkownik może zapobiec łączeniu informacji z jego kontem. W tym celu należy skontaktować się z Google.

Treści z YouTube umieszczamy na stronach internetowych naszej oferty internetowej, aby natychmiast udostępnić Państwu te treści bez konieczności wywoływania ich na YouTube. Oznacza to, że można już korzystać z funkcji platformy mediów społecznościowych YouTube na naszej stronie internetowej. Pozwala nam to na udoskonalenie naszej oferty i zwiększenie zadowolenia użytkowników i uczynienie jej bardziej interesującą. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Jeśli chcesz zapobiec przesyłaniu danych, nie możesz korzystać z funkcji Youtube. Niezależnie od tego zalecamy regularne wylogowywanie się z konta użytkownika po skorzystaniu z portalu społecznościowego, zwłaszcza przed aktywacją treści wbudowanych, ponieważ pozwoli to uniknąć przypisania do profilu danego dostawcy.

Informacje o osobie trzeciej Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i wykorzystania danych przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Napisz do nas!

Prosimy dodać 2 i 8.