WIRÓWKI SEPARACYJNE I DEKANTACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH

Efektywne rozwiązania wykorzystujące technologię separacji odśrodkowej w przeróbce olejów odpadowych i płynów eksploatacyjnych, takich jak smary chłodzące, płyny czyszczące, oleje smarowe i hydrauliczne, mogą znacząco obniżyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Ponadto znacznie wydłuża się żywotność stosowanych płynów.

Zastosowanie wirówek separacyjnych i dekantacyjnych od dziesięcioleci sprawdza się również w dziedzinie technologii środowiskowej. Najczęstsze obszary zastosowania to oczyszczanie ścieków, utylizacja osadów ściekowych lub odzyskiwanie cennych materiałów.

Centrimax dostarcza używane separatory, wirówki dekantacyjne i inne wirówki przemysłowe wiodących firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Andritz Separation (KMPT), Siebtechnik itp. Przez nas dostarczone wirówki przemysłowe zostaną poddane kapitalnemu remontowi i będą wyposażone w nowy programowalny sterownik logiczny (PLC). Zapewnia to najwyższą niezawodność, a nowe sterowanie PLC (Siemens S7) umożliwia bezproblemowe wdrożenie w istniejące procesy produkcyjne.

Wirówki separacyjne dla przedsiębiorstw przemysłowych i technologii środowiskowych

Centrimax dostarcza wirówki separacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w przedsiębiorstw przemysłowych.

Kąpieli odtłuszczające i do fosforanowania żelazowego

W przemyśle metalurgicznym wirówki separacyjne (separatory) stosowane są do oczyszczania kąpieli odtłuszczających i oddzielania cząsteczek oleju i cząstek stałych z kąpieli odtłuszczających i do fosforanowania żelazowego. W ten sposób kąpiele rozwijają optymalne działanie czyszczące i znacznie wydłuża się żywotność płynu.

Smary chłodzące

Aby zapobiec infekcjom skóry, nieprzyjemnym zapachom, degradacji emulgatorów lub tworzeniu się kwasów, emulsje chłodząco-smarujące muszą być stale oczyszczane z ciał stałych, wody i obcych olejów. Może to być realizowane w sposób obejściowy za pomocą separatorów do systemów centralnych lub indywidualnie napełnianych centrów obróbkowych.

Olej odpadowy, smarowy i hydrauliczny

Techniki separacji odśrodkowej oddzielają wodę i substancje stałe od olejów odpadowych, które nie muszą być następnie utylizowane, lecz mogą być dalej przetwarzane i wykorzystywane np. jako paliwa. Zwłaszcza w przypadku olejów smarowych i hydraulicznych, obce cząstki prowadzą do awarii układu, korozji i zatorów. Zastosowanie wirówek separacyjnych zapewnia ciągłe oczyszczanie materiałów eksploatacyjnych z wody i drobnych substancji zanieczyszczających.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Separatory wysokoobrotowe mogą być stosowane do bardzo dokładnego oczyszczania ścieków lub oddzielania lekkiej fazy (np. fazy tłuszczowej) od ścieków.

Wirówki dekantacyjne dla przedsiębiorstw przemysłowych i technologii środowiskowych

Centrimax dostarcza wirówki dekantacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w przedsiębiorstw przemysłowych.

Kąpieli odtłuszczające i do fosforanowania żelazowego

W przemyśle metalurgicznym 3-fazowe wirówki dekantacyjne stosowane są do oczyszczania kąpieli odtłuszczających i oddzielania cząsteczek oleju i cząstek stałych z kąpieli odtłuszczających i do fosforanowania żelazowego. W ten sposób kąpiele rozwijają optymalne działanie czyszczące i znacznie wydłuża się żywotność płynu. 2-fazowe wirówki dekantacyjne stosowane są do oddzielania ciał stałych z kąpieli do fosforanowania cynkowego.

Szlam lakierniczy (osad lakierniczy)

Wirówki dekantacyjne mogą być używane do odwadniania lakierów wodnych (lakierów wodorozcieńczalnych) lub rozpuszczalnikowych. Pracują w trybie ciągłym i całkowicie automatycznym, co stanowi dużą zaletę ich zastosowania.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Jeśli ścieki są zanieczyszczone dużymi ilościami niepożądanych substancji stałych, można je oddzielić za pomocą wirówek dekantacyjnych.

Odwadnianie i zagęszczanie szlamów

Z ekonomicznego punktu widzenia, głównym celem jest odwadnianie osadów przed utylizacją, aby zminimalizować ich objętość. Pracujące w trybie ciągłym wirówki dekantacyjne są doskonałym rozwiązaniem do tego celu.

Wirówki przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłowych i technologii środowiskowych

Centrimax dostarcza używane wirówki przemysłowe, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w przedsiębiorstw przemysłowych.

Recykling

Zazwyczaj w zakładach recyklingu wykorzystywane są procesy do odzyskiwania cennych materiałów z wody do mycia. Na przykład, wirówki pulsacyjne są stosowane w utylizacji zużytych opon, a wirówki ślimakowo-sitowe utylizacji kabli, aby wymienić tylko dwa przykłady.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 8 plus 7.