Wirówki przemysłowe

Firma Centrimax - Winkelhorst Trenntechnik GmbH dostarcza nie tylko separatory i dekantery przemysłowe firmy GEA Westfalia Separator, Flottweg i Alfa Laval, lecz również inne wirówki przemysłowe do osuszania ciał stałych, klarowania cieczy lub jednoczesnego oddzielania dwóch cieczy o różnych gęstościach.

Mówiąc o wirówkach przemysłowych, rozróżniamy wirówki filtracyjne i wirówki sedymentacyjne:

 

Wirówki filtracyjne

W odróżnieniu od wirówki sedymentacyjnej, ściany bębnów wirówek filtracyjnych są perforowane (podobnie jak w wirówce do prania). W wirówkach filtracyjnych rozdzielanie odbywa się na przegrodzie filtracyjnej (dostosowanej do danej zawiesiny).

Te wkłady filtracyjne wirówki mogą być:

Zawiesina rozpływa się na ścianę wirującego bębna wirówki, gdzie następuje jej filtracja. Cząstki stałe są zatrzymywane przez wkład filtracyjny. Dalszym kryterium podziału jest sposób usuwania osadu. Rozróżnia się:

  • z ręcznym wyładowaniem osadu (wirówka rurowa, niektóre typy wirówki trójkolumnowej)
  • o działaniu okresowym z mechanicznym wyładowaniem osadu za pomocą skrobaka (wirówka koszowa z osią poziomą (tzw. wirówka typu peeler))
  • o działaniu okresowym z mechanicznym wyładowaniem osadu za pomocą wywijającej się tkaniny filtracyjnej (wirówka z odwróconymi filtrami)
  • o działaniu ciągłym z mechanicznym wyładowaniem osadu za pomocą podłogi ruchomej (wirówka pulsacyjna)
  • o działaniu ciągłym z mechanicznym wyładowaniem osadu za pomocą ślimaka transportowego wirującego z różnicową prędkością obrotową (wirówka ślimakowo-sitowa)
  • o działaniu ciągłym za pomocą bębna sitowego kręcącego się wokół własnej osi (wirówka wibracyjna)

Do wirówek filtracyjnych należą:

Wirówki sedymentacyjne

Wirówki sedymentacyjne są wirówkami przemysłowymi z litym, nieperforowanym bębnem. W wirówkach sedymentacyjnych rozdzielanie zawiesin lub emulsji odbywa się w polu działania sił odśrodkowych Wirówki sedymentacyjne, w których zawiesina stale dopływa, a ciecz klarowna stale wypływa, nazywane są wirówkami sedymentacyjnymi o działaniu półciągłym. W wirówkach sedymentacyjnych ślimakowych (wirówki dekantacyjne/dekantery przemysłowe) bęben ma kształt cylindryczno-stożkowy, a zawiesina dopływa osiowo wydrążonym wałem ślimaka i wypływa przez otwory w wale. Ich zastosowanie jest ważne m.in. w odwadnianiu osadów ściekowych, osadów mineralnych (np. w przeróbce rudy lub kaolinu) oraz w biotechnologii.

Wirówka sedymentacyjna posiada bęben wykonany z pełnej blachy, tzn. bez dziur. Wirówki sedymentacyjne stosowane są do rozdzielania (klarowania) zawiesin.
W wirówkach sedymentacyjnych zawiesina stale dopływa, a ciecz klarowna stale wypływa.
Pod względem metody odprowadzania osadu rozróżniamy różne typy wirówek sedymentacyjnych.

Do wirówek sedymentacyjnych należą:

W naszym asortymencie znajdziesz wirówki filtracyjne jak i wirówki sedymentacyjne firm Andritz Separation (dawniej Krauss-Maffei), Siebtechnik (TEMA), Heinkel, CEPA (Carl Padberg), Sharples, GEA Westfalia Separator, Flottweg, Alfa Laval itd.

Przez Centrimax całkowicie odnowione używane wirówki i separatory zostają wyposażone nowym programowalnym sterownikiem logicznym (PLC). Maszyny są poddawane szczegółowemu przeglądu i objęte gwarancją mechaniczną. To sprawia, że nasze wirówki sedymentacyjne są tak trwałe i niezawodne jak nowe maszyny.

 

Sprawdź nasz asortyment magazynowy wirówek przemysłowych.

 

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 4 plus 2.