Wirówki talerzowe

Firma Centrimax - Winkelhorst Trenntechnik GmbH dostarcza używane i całkowicie odnowione wirówki talerzowe firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval (Tetra Pak) i Flottweg do separacji faz stałych od ciekłych.

Wirówka talerzowa (separator talerzowy) posiada bęben, który jest wyposażony w szereg stożkowych dysków (talerzy), zwiększających powierzchnię separacji. W odniesieniu do odprowadzania sklarowanych lub oddzielonych faz ciekłych, wszystkie wirówki talerzowe pracują w sposób ciągły. Dostarczamy wirówki talerzowe jako klaryfikatory (nazywany również klarownikiem), jak również jako wirówki separacyjne (nazywany również separatorami, puryfikatorami lub koncentratorami). Jednak w odniesieniu do odprowadzania substancji stałych istnieją różne rozwiązania opisane poniżej.

Wirówki talerzowe samoczyszczące

Zasada działania separatorów
Zasada działania separatorów

Separatory samoczyszczące pracują w sposób półciągły w odniesieniu do odprowadzania cząstek stałych i charakteryzują się tym, że cząstki stałe odwirowane mogą być okresowo odprowadzane bez konieczności zatrzymywania wirówki. Jest to możliwe dzięki hydraulicznemu obniżeniu dolnej części dwustożkowej komory na substancje stałe, która otwiera pierścieniową szczelinę, przez którą osady mogą być usuwane podczas wysokich obrotów. Samooczyszczające się wirówki talerzowe nadają się zatem do zawiesin o średniej zawartości cząstek stałych (do ok. 10 % obj. - wartość orientacyjna).

Wirówka talerzowa samoczyszcząca jest zazwyczaj również przystosowana do CIP. Automatyczne czyszczenie CIP jest zintegrowane poprzez system sterowania. Objętość wypływu substancji stałych podczas opróżniania może być zazwyczaj regulowana. Jeśli bęben jest całkowicie opróżniony, mówimy o całkowitym opróżnieniu, a jeśli bęben jest opróżniony w mniejszym stopniu, jest to określane jako częściowe opróżnienie.

Wirówki talerzowe bez samooczyszczenia

Wirówka talerzowa bez samooczyszczenia (wirówka z bębnem stałym, wirówka z litym bębnem) w odniesieniu do odprowadzania cząstek stałych pracuje w sposób nieciągły, tzn. wirówkę należy najpierw wyłączyć, aby ręcznie usunąć odwirowane osady (wirówka z ręcznym wyładowaniem osadu). Pod względem klaryfikacji separatory z litym bębnem nadają się więc tylko do klarowania małych ilości substancji stałych w zawiesinie (do ok. 1 % obj. - wartość orientacyjna) lub do oddzielania dwóch cieczy o różnych gęstościach.

Wirówki dyszowe

W wirówce dyszowej (separator dyszowy) osady odwirowane odprowadzane są w sposób ciągły przez dysze (króćce) zamontowane na ścianie bębna. Wirówki dyszowe nadają się do zawiesin z zawartością do ok. 25% substancji stałych (wartość orientacyjna).

Zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat separatorów!

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 5 plus 5.