PRZEMYSŁOWE WIRÓWKI DO PRODUKCJI SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH

Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie pulpy z soków owocowych za pomocą wirówek talerzowych, a tym samym ich klarowanie, czy też o uzyskiwanie soków warzywnych za pomocą wirówek dekantacyjnych, czy też o klarowanie lub zagęszczanie ścieków z produkcji soków owocowych i warzywnych: istnieje wiele zastosowań w przemyśle soków warzywnych i owocowych, gdzie wirówki są niezbędne.

Centrimax dostarcza używane separatory i wirówki dekantacyjne wiodących firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval i Flottweg. Ponadto oferujemy wirówki ślimakowo-sitowe firmy Siebtechnik.

Wszystkie przez nas dostarczane wirówki są poddawane kapitalnemu remontowi, wyposażone w nowy układ sterowania PLC (Siemens S7), a następnie testowane na naszym stanowisku kontrolnym. Po pomyślnym zakończeniu przeglądu technicznego, wysyłamy wirówki separacyjne i dekantacyjne z gwarancją mechaniczną.

Wirówki separacyjne do produkcji soków owocowych i warzywnych

Centrimax dostarcza wirówki separacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w produkcji soków owocowych i warzywnych.

Klarowanie soków owocowych

Po ekstrakcji soku za pomocą pras lub wirówek dekantacyjnych, otrzymany sok jest nadal mętny. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi na sok, należy jak najszybciej usunąć tę substancje mącące. Klaryfikatory (wirówki oczyszczające) są szczególnie przydatne do wymaganej wstępnej klaryfikacji soku.

Klarowanie soków warzywnych

W zależności od pożądanej zawartości substancji mącących w produkowanym soku warzywnym, do dokładnego klarowania otrzymanego surowego soku mogą być używane separatory wysokoobrotowe.

Klarowanie soku cytrusowego

Separatory są stosowane w produkcji soków cytrusowych, zwłaszcza do klarowania soków cytrusowych po tłoczeniu i oczyszczania uzyskanego soku. Są one również wykorzystywane do ekstrakcji olejków eterycznych, jak i w specjalnych procesach.

Odolejanie soku bezpośredniego

Sok bezpośredni często zawiera niepożądany olej ze skórki, który może wytwarzać gorzki smak. Olej ze skórki może być oddzielany za pomocą specjalnych wirówek separacyjnych.

Produkcja olejków eterycznych

Olejek eteryczny zawarty w skórkach owoców cytrusowych jest wypłukiwany wodą, a następnie rozdzielany na wodę i olejki eteryczne w 2-stopniowym układzie odśrodkowym.

Odwoskowanie oleju

Podczas ekstrakcji olejku eterycznego, niepożądane substancje woskowe mogą przedostać się do fazy olejku. Woski te mogą być usuwane z oleju za pomocą specjalnej wirówki separacyjnej.

Produkcja pektyny

Za pomocą wirówek dekantacyjnych surowy ekstrakt uzyskany ze świeżych skórek owoców jest oddzielany od wytłoków, a następnie oczyszczany w dalszym etapie za pomocą separatorów. Po kolejnym wytrąceniu, ponownie używane są wirówki dekantacyjne.

Klarowanie soku cytrusowego

Po oczyszczaniu soku wirówki separacyjne są wykorzystywane do wstępnej klaryfikacji soku lub, już po wstępnej klaryfikacji, jako wysokowydajne klaryfikatory.

Obróbka retentatu

Jeśli proces ultrafiltracji zostanie wykorzystany do ultradokładnego klarowania soku, wytwarzane są tzw. retentaty. Zawierają one dużą ilość substancji stałych, które mogą być zagęszczane przy użyciu wirówek dekantacyjnych w celu odzyskania cennego soku. Dzięki zastosowaniu specjalnych separatorów można znacznie wydłużyć interwały czyszczenia instalacji ultrafiltracji i zwiększyć jej efektywność.

Wirówki dekantacyjne do produkcji soków owocowych i warzywnych

Centrimax dostarcza wirówki dekantacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w produkcji soków owocowych i warzywnych.

Produkcja soków owocowych za pomocą wirówek dekantacyjnych

Wirówki dekantacyjne zostały rozwinięte jako alternatywa dla konwencjonalnych systemów tłoczenia stosowanych w przemyśle soków owocowych. Są elastyczne, skuteczne, wydajne, ekonomiczne i niezmiennie wysokiej jakości. Dekantery nadają się również do oddzielania niepożądanych składników owoców podczas produkcji przecieru.

Produkcja soków warzywnych za pomocą wirówek dekantacyjnych

Wirówki dekantacyjne zostały rozwinięte jako alternatywa dla konwencjonalnych systemów tłoczenia stosowanych w przemyśle soków warzywnych. Są elastyczne, skuteczne, wydajne, ekonomiczne i niezmiennie wysokiej jakości.

Przetwarzanie zawiesiny

Zgodnie z maksymą optymalizacji ekonomicznej ekstrakcji soku z owoców i warzyw, odpowiednim rozwiązaniem jest zastosowanie wirówek dekantacyjnych do odzyskiwania soku z zawiesiny (osadu).

Produkcja pektyny

Poprzez wirówki dekantacyjne surowy ekstrakt uzyskany ze świeżych skórek owoców jest oddzielany od wytłoków, a następnie oczyszczany w dalszym etapie za pomocą separatorów. Po kolejnym wytrąceniu, ponownie używane są wirówki dekantacyjne.

Obróbka retentatu

Jeśli proces ultrafiltracji zostanie wykorzystany do ultradokładnego klarowania soku, wytwarzane są tzw. retentaty. Zawierają one dużą ilość substancji stałych, które mogą być zagęszczane przy użyciu wirówek dekantacyjnych w celu odzyskania cennego soku.

Oczyszczanie ścieków

Woda po obraniu owoców, woda po czyszczeniu i płukaniu i inne ścieki z produkcji soków owocowych i warzywnych powodują koszty utylizacji, których zmniejszenie jest celem każdego przedsiębiorstwa. Oczyszczenie lub stężenie tych ścieków może być przeprowadzone za pomocą wirówek dekantacyjnych.

Wirówki przemysłowe do produkcji soków owocowych i warzywnych

Centrimax dostarcza używane wirówki przemysłowe, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w produkcji soków owocowych i warzywnych.

Klarowanie soków warzywnych

Do ciągłej wstępnej klaryfikacji przecieru po rozdrobnieniu warzyw, bardzo skuteczne okazały się wirówki ślimakowo-sitowe.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 9 plus 6.