Flottweg

Założona w 1932 roku Firma Flottweg SE dostarcza wirówki dekantacyjne (dekanter, Tricanter®, Sedicanter®, Sorticanter®), wirówki separacyjne i prasy taśmowe.

Niemiecka firma Flottweg z siedzibą w miejscowości Vilsbiburg należy do liderów branży technologii separacji. Produkty Flottweg cieszą się najwyższą reputacją.

Centrimax dostarcza używane i całkowicie odnowione wirówki Flottweg. W ten sposób zagwarantujemy najwyższą jakość i absolutną niezawodność. Wirówki Flottweg zostaną wyposażone nowym programowalnym sterownikiem logicznym (PLC). Dzięki temu bezproblemowo można je wdrożyć w obecne procesy produkcyjne.

Przed wysyłką każda odnowiona przez Centrimax część podlega skrupulatnemu i kompleksowemu przeglądowi.

Nasz asortyment wirówek Flottweg:

Wirówki dekantacyjne Flottweg

Dekanter (dwufazowa separacja)

W 2-fazowej wirówce dekantacyjnej za pomocą ślimakiem transportowym przewożono fazę stałą do otworów wylotowych umieszczonych na stożkowym końcu bębna. W wirówkach Flottweg ciecz przepływa pomiędzy spiralami ślimaka do cylindrycznej części bębna, gdzie zostaje odprowadzana przez otwory. W tych otworach znajduje się precyzyjny system przelewowo-spiętrzający za pomocą którego można nastawiać poziom cieczy w bębnie.

Tricanter® (trójfazowa separacja (stała-ciekła-ciekła))

W 3-fazowej wirówce dekantacyjnej (tzw. Tricanter) Flottweg dwie ciecze o różnej gęstości mogą być oddzielone od fazy stałej. Obie ciecze zostają oddzielane bez przemieszania się za pomocą osobnych systemów spustowych. Poprzez tarczę skórującą można nastawiać poziom cieczy w bębnie nawet podczas użytkowania maszyny.

Sedicanter® (dwufazowa separacja produktów trudnych do sedymentacji)

Sedicanter® firmy Flottweg jest wirówką poziomą, która w odróżnieniu od dekantera ma przyspieszenie odśrodkowe do 6000 x g. W ten sposób można skuteczniej separować miękką fazę stałą, np. drożdży, z faz ciekłych, aby uzyskać bardzo suchy osad.

Sorticanter®

Sorticanter® Flottweg dysponuje drugim stożkiem w cylindrycznej części bębna. Ciała stałe, które są znacznie cięższe od faz ciekłych, trafiają na ścianę bębna, gdzie są odwadniane, a potem odprowadzane do otworów wylotowych przez ślimak transportowy. Części lżejsze od cieczy pływają na powierzchni i są przenoszone przez przepływ do drugiego stożka, a potem także odprowadzane przez otwory wylotowe. Wreszcie faza ciekła wypływa przez tarczę skórującą.

Wirówki separacyjne Flottweg

Firma Flottweg dostarcza separatory do rozdzielania (klarowania), oddzielania (separacji) i zagęszczania (koncentracji).

Klarowanie to rozdzielanie drobno rozproszonych cząstek stałych od cieczy. Podczas separacji oddziela się ciecz znacznie ciężką od cieczy znacznie lżejszej. Również jest możliwa jednoczesna separacja ciał stałych.

Podczas koncentracji ciecz znacznie ciężka zostaje oddzielona od cieczy znacznie lekkiej, a potem zagęszczona. Możliwe jest tu również jednoczesne oddzielanie ciał stałych.

Napisz do nas!

Prosimy dodać 8 i 5.