WIRÓWKI SEPARACYJNE I DEKANTACYJNE DO PRODUKCJI NAPOJÓW

Ekspansja na światowych rynkach napojów napędza konkurencję. Jednocześnie rosną oczekiwania konsumentów w odniesieniu do jakości i różnorodności produktów. Poza tym, rośnie presja cenowa. Centrimax dostarcza tanie używane wirówki separacyjne, wirówki dekantacyjne i wirówki ślimakowo-sitowe dla przemysłu napojów, np. do produkcji herbaty, kawy, produktów sojowych, wina, moszczu itp.

Wyżej wymienione wirówki firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Siebtechnik itp. zostaną poddane kapitalnemu remontowi przez firmę Centrimax i wyposażone w nowy system sterowania PLC. Dzięki temu otrzymujesz niezawodne, ekonomiczne wirówki, które mogą być dostarczone w krótkim czasie i mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi procesami produkcyjnymi.

Wirówki separacyjne do produkcji napojów

Centrimax dostarcza wirówki separacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w przemyśle napojów.

Produkcja herbaty

Wirówki dekantacyjne używane są do wstępnego klarowania ekstraktu herbaty, zanim separatory przejmą dokładne oczyszczanie na dalszych etapach przetwarzania.

Produkcja kawy

Po etapach prażeniu, szlifowaniu i ekstrakcji niepożądane substancje stałe są usuwane z ekstraktu rzadkiego za pomocą separatorów. Odbywa się to na podstawie gęstego ekstraktu produkowanego w kolejnym etapie procesu. Można użyć wirówki dekantacyjnej do oddzielenia ekstraktu z kawy od substancji stałych odprowadzanych przez wirówki separacyjne. Olej kawowy (olejek kawowy) może być pozyskiwany z tłoczonych pozostałości za pomocą Tricanterów i dalszych separatorów.

Przetwarzanie soi

Za pomocą wirówek dekantacyjnych, zmieloną i zmieszaną z wodą soję można rozdzielić na części stałe (okara) i mleko sojowe. Mleko sojowe może być dokładnie oczyszczone, jak i odolejone w dalszych etapach procesu za pomocą wirówek separacyjnych.

Produkcja wina: klarowanie moszczu

Samoczyszczące się wirówki talerzowe są zwykle używane do usuwania zanieczyszczeń, mikroorganizmów i zawiesin z moszczu. W celu posortowania grubych cząstek stałych przed obróbce separatorem, możliwe jest zastosowanie przed nim obrotowego sita szczotkowego.

Produkcja wina: klarowanie młodego wina (pierwszy obciąg)

Wczesne klarowanie młodego wina ma pozytywny wpływ na jego jakość. W celu oddzielenia drożdży od wina po zakończeniu fermentacji alkoholowej stosuje się samoczyszczące wirówki talerzowe, tak jak w przypadku klarowaniu moszczu.

Produkcja wina: klarowanie wina (drugi obciąg)

Osad może być oddzielony za pomocą samoczyszczących wirówek talerzowych bezpośrednio po upływie czasu reakcji. W ten sposób można znacznie wydłużyć żywotność filtrów.

Produkcja wina: klarowanie spokojnego wina (cichego wina)

Samoczyszczące wirówki talerzowe przejmują zadanie oddzielania drożdży resztkowych i usuwania osadu.

Produkcja wina: klarowanie wina musującego

Aby uzyskać wino musujące bez drożdży, stosuje się hermetyczne wirówki talerzowe samoczyszczące.

Wirówki dekantacyjne do produkcji napojów

Centrimax dostarcza wirówki dekantacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w przemyśle napojów.

Produkcja herbaty

Wirówki dekantacyjne używane są do wstępnego klarowania ekstraktu herbaty, zanim separatory przejmą dokładne oczyszczanie na dalszych etapach przetwarzania.

Produkcja kawy

Po etapach prażeniu, szlifowaniu i ekstrakcji niepożądane substancje stałe są usuwane z ekstraktu rzadkiego za pomocą separatorów. Odbywa się to na podstawie gęstego ekstraktu produkowanego w kolejnym etapie procesu. Można użyć wirówki dekantacyjnej do oddzielenia ekstraktu z kawy od substancji stałych odprowadzanych przez wirówki separacyjne. Olej kawowy (olejek kawowy) może być pozyskiwany z tłoczonych pozostałości za pomocą Tricanterów i dalszych separatorów.

Przetwarzanie soi

Za pomocą wirówek dekantacyjnych, zmieloną i zmieszaną z wodą soję można rozdzielić na części stałe (okara) i mleko sojowe. Mleko sojowe może być dokładnie oczyszczone, jak i odolejone w dalszych etapach procesu za pomocą wirówek separacyjnych.

Produkcja wina: klarowanie moszczu

Moszcz wypuszczany z prasy śrubowej jest zazwyczaj bardzo mętny i zostaje wstępnie oczyszczony za pomocą wirówki dekantacyjnej. Zaletą tego procesu jest to, że praca odbędzie się w pełni zautomatyzowana i że istnieje możliwość wysypywania osadu.

Produkcja wina: zagęszczanie osadu

Osad ze zbiornika moszczu może być zagęszczany za pomocą wirówki dekantacyjnej, podobnie jak osad moszczu wypuszczany z wirówki separacyjnej. Prowadzi to m.in. do znacznego wzrostu wydajności filtra osadowego.

Produkcja wina: oczyszczanie ścieków

2-fazowe wirówki dekantacyjne służą do odwadniania osadów rzadkich (szlamów rzadkich). Zaletą tego procesu jest to, że praca odbędzie się w pełni zautomatyzowana i że istnieje możliwość wysypywania szlamów.

Wirówki przemysłowe do produkcji napojów

Centrimax dostarcza używane wirówki przemysłowe, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w przemyśle napojów.

Produkcja kawy

Po etapach prażeniu, szlifowaniu i ekstrakcji niepożądane substancje stałe są usuwane z ekstraktu rzadkiego i gęstego za pomocą separatorów. Za pomocą wirówek ślimakowo-sitowych można oddzielić ekstrakt z kawy zawarty w substancjach stałych odprowadzanych przez wirówki i powrócić go do procesu.

Napisz do nas!

Jaka jest suma 9 i 8?