GEA Westfalia Separator

Firma Centrimax - Winkelhorst Trenntechnik GmbH dostarcza m.in. używane wirówki, separatory, dekantery, obrotowe sita szczotkowe, pompy odpieniające firmy GEA Westfalia Separator.

Separatory i dekantery niemieckiej firmy GEA Westfalia Separator słyną zwłaszcza w przemyśle spożywczym z wysokiej jakości i absolutnej niezawodności.

W 1893 roku w niemieckim Oelde założono działającą na całym świecie firmę, która jest stałym liderem na rynku światowym w dziedzinie technologii separacji, produkując wirówki separacyjne i wirówki dekantacyjne.

Przez Centrimax całkowicie odnowione używane wirówki i separatory zostają wyposażone nowym programowalnym sterownikiem logicznym (PLC), co pozwala bezproblemowe wdrożenie je w obecny proces produkcyjny. Całkowicie odnowione przez Centrimax wirówki są trwałe, bezpieczne i niezawodne. Bezproblemowo można je wdrożyć w obecny proces produkcyjny.

Maszyny są poddawane szczegółowemu przeglądu i objęte gwarancją mechaniczną.

Nasz asortyment wirówek GEA Westfalia Separator:

Separatory GEA Westfalia Separator

Wirówki talerzowe samoczyszczące

Zawiesina doprowadzana do bębna przewodem dopływowym rozpływa się do przestrzeni między talerzami, wpływając na poszczególne talerze. Podczas przepływu zawiesiny następuje rozdział na cienkie warstwy. Separatory talerzowe charakteryzują się sprawniejszym rozdzielaniem. Cząstki fazy stałej wpływają do przestrzeni poniżej talerzy, a następnie gromadzą się w strefie ściany bocznej bębna. Gdy tylko w bębnie zgromadzi się wystarczająca ilość materiału stałego, uruchamiany jest hydrauliczny zawór tłokowy. Uwalnia otwory w bębnie, przez które ciała stałe są odprowadzane siłą odśrodkową. Otwieranie i zamykanie bębna w tej maszynie odbywa się podczas wysokich obrotów.

Wirówki talerzowe bez samooczyszczenia

Maszyna tego rodzaju oczyszcza lub oddziela ciecze i substancje stałe. Jednak zawartość substancji stałych powinna być niewielka, ponieważ bęben musi zostać otwarty, aby je móc usuwać. Zebrane substancje stałe są ręcznie usuwane (wirówka z ręcznym wyładowaniem osadu). Zaletą tej maszyny jest łatwa obsługa i konserwacja, mniejsze zużycie energii i korzystniejsza cena w porównaniu z wirówkami samoczyszczącymi (wirówki z mechanicznym wyładowaniem osadu).

Wirówki dyszowe

Separator dyszowy GEA Westfalia Separator w sposób ciągły usuwa oddzielone i zagęszczone substancje stałe i przetwarza ciecze o stosunkowo wysokiej zawartości substancji stałych przy bardzo dużej przepustowości.

Wirówki komorowe

Separator komorowy jest stosowany głównie do odzysku cennych substancji stałych z cieczy. Posiada dużą przestrzeń gromadzenia szlamu. Z tego powodu często jest podłączona przed wirówkami separacyjnymi do obróbki wstępnej.

Wirówki dekantacyjne GEA Westfalia Separator

Dekantery grupy GEA Westfalia Separator służą do oddzielania części stałych o wysokiej zawartości suchej masy z zawiesiny. Są stosowane w przemyśle spożywczym m.in. do zagęszczania, klarowania, klasyfikacji i wymywania.

Dekanter klaryfikator (2-fazowa wirówka dekantacyjna)

Dekanter separacyjny (3-fazowa wirówka dekantacyjna)

Inne maszyny GEA Westfalia Separator

Obrotowe sita szczotkowe

Obrotowe sita szczotkowe odciążają maszyny używane do separacji cząstek stałych w sposób długotrwały poprzez wstępne oddzielanie zanieczyszczeń. Usuwają one grubsze cząstki stałe.

Pompy odpieniające

Grupa GEA Westfalia Separator również oferuje pompy odpieniające dla przemysłu spożywczego.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 3 plus 5.