OBSZARY ZASTOSOWANIA WIRÓWEK SEPARACYJNYCH, DEKANTACYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Przemysł piwowarski

Od wielu lat do produkcji piwa niezbędne są wirówki separacyjne i dekantacyjne. Te najnowocześniejsze maszyny stały się symbolem ekonomicznych przebiegów procesów przy niezmiennie wysokiej jakości produktu. Wirówki pełnią decydującą funkcję w ważnych procesach, takich jak klarowanie brzeczki gorącej, brzeczki zimnej i mętnej, a także w klarowaniu piwa młodego lub wstępnym klarowaniu piwa przed filtracją.

Do stosowania w produkcji piwa polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne (klaryfikatory), wirówki dekantacyjne i Sedicantery producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg itp.

Przemysł mleczarski

Konsumenci stawiają wysokie wymagania wobec nowoczesnych metod produkcji mleka. Wirówki dekantacyjne i separacyjne umożliwiają realizację nowoczesnych procesów, które charakteryzują się wysoką wydajnością separacji i wyższym zagęszczaniu części stałych. W wyniku tego można uzyskiwać większe ilości cennego białka. A jednocześnie zmniejsza się zużycie wody.

Do stosowania w mleczarniach polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne i dekantacyjne producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Tetra Pak i Flottweg oraz wirówki przemysłowe firmy Siebtechnik.

Przemysł owocowo-warzywny

W produkcji soków owocowych i warzywnych duże znaczenie ma oddzielenie fazy stałej od fazy płynnej. Wirówki dekantacyjne i separacyjne znacznie upraszczają procesy związane z produkcją soków. Proces prasowania staje się zbędny, a wydajność wzrasta. A jednocześnie procedury stają się bardziej bezpieczne i elastyczne. Co więcej, można zaobserwować wzrost jakości.

Do produkcji soków owocowych i warzywnych polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne i dekantacyjne producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Sharples itp. oraz wirówki przemysłowe firmy Siebtechnik.

Przemysł napojów

Ekspansja na światowych rynkach napojów napędza konkurencję. Jednocześnie rosną oczekiwania konsumentów w odniesieniu do jakości i różnorodności produktów. Poza tym, rośnie presja cenowa. Nie tylko na tym tle coraz większego znaczenia nabierają efektywne i oszczędne procesy, takie jak stosowanie wydajnych wirówek separacyjnych i dekantacyjnych. Dodatkowy korzystny efekt: W porównaniu z konwencjonalnymi procesami, zastosowanie wydajnych wirówek chroni środowisko.

Do produkcji napojów polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne i dekantacyjne producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Sharples, Bird-Humboldt, itp. oraz wirówki przemysłowe firmy Siebtechnik.

Przemysł spożywczy, drożdżowy i skrobiowy

Zastosowanie wysokiej jakości wirówek spełnia wymagania rynkowe pod względem trwałości maszyn. Stale wysoka przepustowość, doskonałe wyniki oddzielania przy długiej żywotności oraz zapewnienie znaczącej redukcji zużycia wody, energii i ścieków to jedne z wyróżniających się cech wirówek.

Do produkcji skrobi, drożdży i żywności polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne i dekantacyjne producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Sharples, Bird Humboldt, itp. oraz wirówki przemysłowe firm Siebtechnik, Krauss Maffei - KMPT, Andritz Separation, Guinard, Ferrum, Heinkel, Heine, Siebtechnik itp.

Przemysł biotechnologiczny, chemiczny i farmaceutyczny

Wirówki separacyjne, wirówki dekantacyjne i inne wirówki przemysłowe wnoszą znaczący wkład w zagwarantowaniu wysokiej jakości w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym. Specjalnie zaprojektowane wirówki i systemy filtracji membranowej spełniają najwyższe standardy i zabezpieczają parametry produkcji w ważnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, higiena i jakość produktów.

Do stosowania w branży biotechnologicznej, chemicznej i farmaceutycznej polecamy używane, całkowicie odnowione i remontowane wirówki separacyjne i dekantacyjne firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Sharples, Bird Humboldt, itp. oraz wirówki przemysłowe firm Siebtechnik, Krauss Maffei - KMPT, Andritz Separation, Guinard, Ferrum, Heinkel, Heine, CEPA itp.

Przemysł olejarski i tłuszczowy

Samoczyszczące wirówki separacyjne o wysokim stopniu automatyzacji lub wirówki pracujące w trybie nieciągłym: tak różne jak oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, tak różne są metody przetwarzania stosowane w produkcji. Istnieje również stosunkowo nowy obszar zastosowania wirówek: produkcja biodiesla z surowców odnawialnych.

Do przetwarzania olejów i tłuszczów polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne i dekantacyjne producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Flottweg, Sharples, Bird Humboldt itp.

Przemysły inne i technologie środowiskowe

Efektywne rozwiązania w przeróbce olejów odpadowych i płynów eksploatacyjnych, takich jak smary chłodzące, płyny czyszczące, oleje smarowe i hydrauliczne, mogą znacząco obniżyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Ponadto znacznie wydłuża się żywotność stosowanych płynów przy zachowaniu tej samej wysokiej jakości. Ponadto zużycie narzędzi i materiałów eksploatacyjnych jest zminimalizowane.

Coraz obszerniejsze wytyczne i przepisy prawne sprzyjające środowisku gwarantują, że wirówki przemysłowe, separacyjne i dekantacyjne są coraz częściej stosowane w dziedzinie ochrony środowiska. Odpowiednie instalacje usprawniają produkcję wody pitnej, oczyszczanie ścieków, utylizację osadów ściekowych (np. za pomocą klaryfikatorów) lub odzyskiwanie cennych materiałów.

Do stosowania w środowisku przemysłowym polecamy używane, całkowicie odnowione wirówki separacyjne i dekantacyjne producentów GEA Westfalia Separator, Alfa Laval, Sharples, Flottweg, Bird Humboldt, itp. oraz wirówki przemysłowe firm Siebtechnik, Krauss Maffei - KMPT, Andritz Separation, Guinard, Ferrum, Siebtechnik, Heine, itp.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 1 plus 8.