WIRÓWKI MLECZARSKIE

Centrimax specjalizuje się w dostawie używanych, ale całkowicie odnowionych wirówek mleczarskich wiodących marek GEA Westfalia Separator i Tetra Pak (Alfa Laval).

Ponadto dostarczamy wirówki dekantacyjne i wirówki ślimakowo-sitowe marek Flottweg i Siebtechnik. Wszystkie przemysłowe wirówki do mleka są wyposażone w nowe sterowanie SPS (Siemens S7) i poddać się różnym testom na własnym stanowisku kontrolnym.

Po pomyślnym zakończeniu przeglądu technicznego, wysyłamy wirówki z gwarancją mechaniczną.

 

Wśród wirówek do mleka na szczególną uwagę zasługują wirówki separacyjne, które rozdzielają mleko na śmietankę i mleko odtłuszczone, stanowiące integralną część każdego zakładu mleczarskiego od ponad 100 lat. Oprócz tych wirówek odtłuszczających, w mleczarniach można znaleźć również inne rodzaje wirówek, takie jak baktofugi (wirówki baktofugacyjne do usuwania bakterii z mleka) do oddzielenia bakterii od mleka spożywczego poprzez baktofugację, wirówki oczyszczające do odpylania (klarowania) serwatki i czyszczenia mleka, a także wirówki do produkcji twarogu, serka świeżego lub serka śmietankowego. Ponadto istnieją wirówki dekantacyjne do wytwarzania kazeiny i laktozy, do zagęszczania pyłu kazeinowego oraz wirówki ślimakowo-sitowe do wytwarzania laktozy.

Wirówki separacyjne w mleczarstwie

Centrimax dostarcza wirówki separacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w zakładach mleczarskich.

Odtłuszczanie mleka (normalizacja)

Do produkcji mleka i produktów serowarskich stosuje się specjalne wirówki odtłuszczające. Wirówki separacyjne te rozdzielają podgrzane wcześniej mleko na śmietankę i mleko odtłuszczone. Wirówki odtłuszczające spełniają również funkcję urządzenia do oczyszczania mleka (klaryfikatora). Odtłuszczone mleko następnie można ponownie zmieszać ze śmietanką, aby osiągnąć pożądaną zawartość tłuszczu w mleku. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat odtłuszczania mleka.

Odtłuszczanie serwatki

Serwatka jest produktem ubocznym produkcji sera. Serwatka zawiera niewielką ilość tłuszczu. Tłuszcz ten może zostać oddzielony od pozostałej cieczy wodnej za pomocą wirówki do odtłuszczania serwatki.

Czyszczenia mleka

Do usuwania zanieczyszczeń z surowego mleka służą specjalne wirówki oczyszczające. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat czyszczenia mleka.

Odpylanie serwatki

Przed odtłuszczeniem serwatki, serwatka najpierw musi zostać odpylana (oczyszczona). Najskuteczniejszą metodą oczyszczania wstępnego jest użycie klaryfikatora. Wstępne zastosowanie wirówki do odpylania serwatki zwiększa również wydajność wirówki do odtłuszczania serwatki.

Sterylizacja

Sterylizacja (baktofugacja) to metoda oczyszczania mleka z komórek i przetrwalników bakterii. Wirówki baktofugacyjne, zwane również baktofugami, mogą być stosowane na wiele różnych sposobów. W przypadku mleka spożywczego sterylizacja służy przedłużeniu okresu przydatności do spożycia. W przypadku mleka do produkcji serów sterylizacja ma na celu usunięcie niepożądanych przetrwalników (np. bakterii kwasu masłowego, które mogą powodować wzdęcia sera w wyniku fermentacji kwasu masłowego). Ponadto sterylizacja mleka na zasadzie siły odśrodkowej zredukuje czy nawet eliminuje konieczność stosowania azotanów lub lizozymu podczas produkcji sera. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat baktofugacji.

Twaróg (ser twarogowy)

Do produkcji sera twarogowego, zsiadłe mleko odtłuszczone podawane jest do specjalnej wirówki. Jako produkt końcowy, stężony twaróg jest w sposób ciągły odprowadzany z wirówki. Wszystkie współczesne wirówki do produkcji twarogu są przystosowane do mycia w systemie CIP. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji twarogu.

Serek świeży

Do produkcji serków świeżych stosuje się specjalne wirówki separacyjne przystosowane do mycia w systemie CIP. W odróżnieniu od wirówek do produkcji sera twarogowego, nie są one napełniane zsiadłym mlekiem odtłuszczonym, lecz zsiadłym mlekiem tłustym. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji serków świeżych.

Serek śmietankowy

Do produkcji serków śmietankowych stosuje się specjalne samooczyszczające się wirówki separacyjne. Stosowanymi surowcami są albo mleko pełne albo odtłuszczone mleko w proszku i olej maślany. Masa serowa jest oddzielana przy wysokiej temperaturze, dzięki czemu serek śmietankowy ma dłuższy okres przydatności do spożycia. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji serków śmietankowych.

Olej maślany

W produkcji oleju maślanego, w dwustopniowym procesie za pomocą specjalnych wirówek separacyjnych, ze śmietany usuwane są prawie całkowicie woda i beztłuszczowa masa sucha. Uzyskany olej maślany jest szczególnie przydatny do stosowania w obszarach tropikalnych ze względu na jego wysoką trwałość.

Czyszczenie ługów CIP

Powstające w mleczarni ługi CIP muszą zostać dość szybko wymienione, jeśli nie są poddawane obróbce. Wynikające z tego koszty utylizacji i nowego zakupu są dość znaczne. Aby wydłużyć żywotność ługów CIP, można zastosować specjalne wirówki oczyszczające, które bardzo skutecznie i szybko czyszczą ługi.

Wirówki dekantacyjne w mleczarstwie

Centrimax dostarcza wirówki dekantacyjne, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w zakładach mleczarskich.

Produkcja kazeiny

Kazeina jest białkiem strukturalnym mleka, a zatem głównym składnikiem twarogu i sera. Kazeina jest zwykle otrzymywana z mleka odtłuszczonego, do którego dodano kwas solny. Białka mleka wytrącają się i są oddzielane za pomocą wirówki dekantacyjnej i systemu filtracji. Otrzymana kazeina zostaje wypłukana, przepuszczona przez drugą wirówkę, a następnie wysuszona. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji kazeiny.

Produkcja laktozy

Laktoza (cukier mlekowy, cukier mleczny) jest otrzymywana z serwatki pozostałej po oddzieleniu kazeiny i tłuszczu z mleka zsiadłego. Zawarta w serwatce laktoza jest wytrącana, oddzielana i myta w specjalnych wirówkach dekantacyjnych w kilku etapach. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji laktozy.

Zagęszczenie pyłu kazeinowego

Odwirowana mieszanina pyłu kazeinowego, serwatki i wody powstała w wyniku odpylania i odtłuszczania serwatki poprzez wirówki separacyjne może być przetwarzana na skoncentrowaną masę serową. W tym celu mogą być stosowane specjalne wirówki dekantacyjne, które znacznie zwiększają zawartość suchej masy w mieszaninie pyłu kazeinowego, serwatki i wody.

Wirówki przemysłowe w mleczarstwie

Centrimax dostarcza używane przemysłowe wirówki do mleka, które zostały poddane kapitalnemu lub bieżącemu remontowi, z gwarancją do stosowania w zakładach mleczarskich.

Produkcja laktozy

Laktoza jest otrzymywana z serwatki pozostałej po oddzieleniu kazeiny i tłuszczu z mleka zsiadłego. Zawarta w serwatce laktoza wykrystalizuje się i zostaje oddzielona w jednej lub kilku specjalnych wirówkach dekantacyjnych. W celu optymalizacji wilgotności resztkowej laktozy można ją odwodnić w ostatnim etapie w tzw. wirówce ślimakowo-sitowej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat produkcji laktozy.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 7 plus 9.