Certyfikaty

Autoryzowane przedsiębiorstwo zgodnie z niemiecką ustawą o zasobach wodnych

Niemiecka ustawa o zasobach wodnych

Operatorzy zakładów przetwarzania substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego muszą spełniać specjalne wymagania.
Aby zapewnić prawidłowe wykonanie, a tym samym ochronę środowiska, niektóre czynności, takie jak budowa, konserwacja i czyszczenie, mogą być zlecane tylko specjalnie autoryzowanym firmom.
Zgodnie z niemiecką ustawą o zasobach wodnych (Wasserhaushaltsgesetz (WHG)) czynności takie jak montaż, uruchomienie, konserwacja, naprawa i czyszczenie instalacji do przetwarzania cieczy niebezpiecznych dla środowiska wodnego mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Warunkiem autoryzacji jest posiadanie przez przedsiębiorstwo niezbędnych kwalifikacji do zapewnienia zgodności z wymogami ustawy o zasobach wodnych. Obejmuje to zawarcie umowy o nadzór oraz cykliczną kontrolę naszego zakładu, podczas której sprawdzane są wszelkie urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.

Napisz do nas!

Prosimy obliczyć 4 plus 8.