Klarowanie piwa - wirówki separacyjne i dekantacyjne do produkcji piwa

Centrimax dostarcza używane i całkowicie odnowione wirówki separacyjne (samoczyszczące) i wirówki dekantacyjne firm GEA Westfalia Separator, Alfa Laval i Flottweg dla przemysłu piwowarskiego. W ramach kapitalnego remontu, używane wirówki przemysłowe zostają wyposażone w nowy programowalny sterownik logiczny (PLC), co pozwala bezproblemowe wdrożenie je w proces produkcyjny. Po pomyślnym zakończeniu przeglądu technicznego, wysyłamy wirówki separacyjne i dekantacyjne z gwarancją mechaniczną.

Oprócz wirówek do piwa stosowanych do klarowania piwa młodego lub wstępnego klarowania piwa przed filtracją, od wielu lat powstają również wirówki do klarowania brzeczki gorącej, zimnej i mętnej. Również samooczyszczające się wirówki talerzowe stały się integralną częścią klarowania klarowania piwa pszenicznego.

Natomiast wirówki dekantacyjne i Sedicantery stosowane są do odzyskiwania piwa i brzeczki.

Wirówka talerzowa samoczyszcząca

Wirówki typu klaryfikatora nadają się do stosowania przed filtracją, aby ułatwiać pracę filtrom. Separatory te charakteryzują się ogromnym przyspieszeniem odśrodkowym. Zapewnia to oddzielenie najdrobniejszych cząstek stałych. Oznacza to znaczne obniżenie kosztów środków pomocniczych filtracyjnych. Filtracja za pomocą ziemi okrzemkowej jest wtedy znacznie odciążona. Ponadto piwo uzyskuje lepszy smak dzięki oddzieleniu niepożądanych cząstek stałych przy jednoczesnej poprawie stabilności sensorycznej.

Separator do klarowania brzeczki gorącej

Po ugotowaniu gorącej brzeczki wydziela się tzw. osad gorący. Zamiast nieskutecznej filtracji gorącej brzeczki można zastosować przyjazne dla środowiska separatory do oddzielania gorącego osadu. Zastosowanie whirlpoola i separatora do klarowania brzeczki uwzględnia w równym stopniu zapotrzebowanie użytkownika na ciągłą i płynną pracę i wysoką ekonomiczność. Istnieją różne typy separatorów do wdrożenia w procesy produkcyjne. Klaryfikator może być zainstalowany albo bezpośrednio za kotłem warzelnym, albo za whirlpoolem.

Separator do klarowania brzeczki mętnej

Whirlpool służy przede wszystkim do klarowania gorącej brzeczki. Ponieważ nie zawsze możliwe jest zapewnienie dobrej separacji osadu ze względu na zmienne właściwości surowców i różne rodzaje piwa, separator jest tu przydatnym dodatkiem. Poza tym, gdy brzeczka jest usuwana, osad na dole kotła może nadal być za mokry. Zjawiska te powodują, że zawartość resztkowa osadu w odwirowanej brzeczki i straty wynikające z niedostatecznego zagęszczenia osadu są bardzo duże. Podczas wirowania brzeczki w whirlpoolu można rozpocząć separację na dnie kotła. Odzyskana brzeczka jest następnie chłodzona.

Separator do klarowania brzeczki zimnej

W browarach przeprowadza się również separację brzeczki zimnej. Przed schłodzeniem, osad gorący już został oddzielony. W ten sposób separator oddziela tylko pozostałe ilości osadu zimnego. Osad zimny składa się głównie z małych cząstek białka. Lepkość zimnej brzeczki jest stosunkowo wysoka. Znaczenie usuwania osadu zimnego jest różne w zależności od browaru. Do fermentacji powinna być dodana pewna ilość zimnego osadu, ale w żadnym wypadku nie należy przenosić gorącego osadu.

Separator do klarowania piwa młodego

Wysoka liczba komórek, wynosząca ok. 70 milionów komórek drożdży/ml, spowodowana główną fermentacją, jest niepożądana podczas późniejszego leżakowania. Tradycyjnie, piwo młode klarowane jest przez sedymentację drożdży lub innych zawiesin. Następnie piwo jest odprowadzane możliwie bez drożdży i osadów. W celu zapewnienia kontrolowanej, szybkiej, wtórnej fermentacji i dojrzewania piwa podczas leżakowania, zaleca się przetoczenie określonej liczby "żywych komórek drożdży". Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu separatora. Drożdże są odprowadzane do zbiornika zbiorczego lub systemu odzyskiwania piwa, a piwo młode jest oddzielane. Optymalnym podejściem do odzyskiwania piwa jest uzupełnianie piwa młodego drożdżami nadmiarowymi lub osadami podczas jego klarowania. Zaletą jest stała jakość produktu.

Separator do klarowania piwa przed filtracja za pomocą ziemi okrzemkowej

Piwa, które trafiają do filtracji, często zawierają jeszcze dużo drożdży, co utrudnia filtrację za pomocą ziemi okrzemkowej. Z drugiej strony, filtracja za pomocą ziemi okrzemkowej również nie jest całkowicie bezproblemowa. Separatory mogą zastąpić filtrację za pomocą ziemi okrzemkowej lub przynajmniej zmniejszyć zużycie ziemi okrzemkowej. Obciążenie filtra można znacząco zmniejszyć, podłączając przed nim separator do wstępnego klarowania piwa. Rezultatem jest nie tylko redukcja czynnika filtrującego, ale również wydłużenie jego żywotności. Oczywiście wirówki separacyjne nadają się również do wstępnej klaryfikacji na podstawie innych systemów filtracyjnych.

Odzyskiwanie piwa z drożdży nadmiarowych lub osadów

Podczas fermentacji i leżakowania piwa, w zależności od procesu, wytwarzane są różne ilości drożdży lub osadów. W większości przypadków nadal zawierają one znaczną ilość piwa, które musi zostać odzyskane, jeśli proces ten ma być prowadzony w sposób ekonomiczny. Nie bez powodu coraz więcej browarów słusznie inwestuje w odzyskiwanie piwa. Poprawia to jego efektywność ekonomiczną przy zachowaniu tej samej jakości piwa. Objętość drożdży i osadów wynosi około czterech procent rocznej produkcji, z czego około 60 procent można odzyskać jako piwo. Dla browaru, którego produkcja wynosi np. milion hektolitrów, odpowiada to 24 000 hektolitrów.

Wirówka dekantacyjna do oddzielania brzeczki mętnej i odzyskiwania piwa z wykorzystaniem drożdży nadmiarowych

Wirówki dekantacyjne (dekantery) to wirówki z litym bębnem do oddzielania cząstek stałych. Przenośnik ślimakowy transportuje wysunięte cząstki stałe do otworów wylotowych i odprowadza je w sposób ciągły. Wirówki dekantacyjne są stosowane głównie do klarowania cieczy o wysokiej zawartości części stałych. Niewielkie wahania zawartości substancji stałych w przepływie produktu mają tylko niewielki wpływ na klarowanie. Dekantery coraz częściej przejmują zadania związane z technologią separacji w browarach. Charakteryzują się dużą elastycznością i szerokim zakresem możliwych zastosowań. Są również idealne do odprowadzania ścieków.

Odzyskiwanie piwa za pomocą separatorów dyszowych dla piwa jasnego

Ze względu na swoją konstrukcję, separatory te są tak wydajne, że mogą przetwarzać drożdże i osady przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji. Efektem tego jest krótki czas amortyzacji, który do tej pory nie był możliwy w przypadku nowych maszyn w tym szczególnym obszarze zastosowania. Separator dyszowy przetwarza drożdże, które są dodatkowo rozcieńczane wodą. W zależności od ilości użytych drożdży, nadaje się on zatem również dla małych i średnich browarów. Oprócz wirówki dyszowej wymagany jest zbiornik drożdży, w którym drożdże lub osady są przechowywane w sposób zhomogenizowany. W zbiorniku drożdże są, w razie potrzeby, regulowane do żądanej wartości stężenia ekstraktu za pomocą wody odgazowanej lub wmieszane w drodze do separatora. Następnie separator w sposób ciągły oddziela dopływ do strumienia zawierającego około 80 procent objętościowych drożdży. Dzięki tej technologii płukania drożdży uzyskanie 90 procent ekstraktu jest możliwe za pomocą separatora dyszowego. Odzyskany ekstrakt jest rozcieńczany. Dzięki temu proces separacji dyszowej nadaje się szczególnie do warzenia piwa o dużej ilości ekstraktu brzeczki nastawnej (tzw. „High Gravity Brewing” (HGB)), ponieważ otrzymany ekstrakt idealnie nadaje się do mieszania piwa macierzystego, aby osiągnąć pożądaną moc piwa.

Wirówka dekantacyjna do oddzielania brzeczki mętnej i odzyskiwania piwa z wykorzystaniem drożdży nadmiarowych

Wirówki dekantacyjne (dekantery) to wirówki z litym bębnem do oddzielania cząstek stałych. Przenośnik ślimakowy transportuje wysunięte cząstki stałe do otworów wylotowych i odprowadza je w sposób ciągły. Wirówki dekantacyjne są stosowane głównie do klarowania cieczy o wysokiej zawartości części stałych. Niewielkie wahania zawartości substancji stałych w przepływie produktu mają tylko niewielki wpływ na klarowanie. Dekantery coraz częściej przejmują zadania związane z technologią separacji w browarach. Charakteryzują się dużą elastycznością i szerokim zakresem możliwych zastosowań. Są również idealne do odprowadzania ścieków.

Wirówka dekantacyjna wraz z separatorem oczyszczenia

Możliwość dalszej optymalizacji odzysku piwa za pomocą wirówki dekantacyjnej oferuje kombinacja dekantera i separatora. Drożdże są najpierw zagęszczane przez wirówkę dekantacyjną do maksymalnej zawartości suchej masy od 25 do 28 procent, co pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności. Odzyskane z wirówki dekantacyjnej piwo jest następnie poddawane oczyszczeniu za pomocą niewielkiego separatora, który zredukuje ilość komór drożdżowych z około 1 miliona komór/ml na mniej niż 1 000 komór/ml. Oczyszczane piwo jest wolne od substancji stałych.

Napisz do nas!

Jaka jest suma 4 i 6?